Legal Consultants

Domus Aegis Legal Consultants

Domus Aegis is gespecialiseerd in specifieke vraagstukken van MKB ondernemers. Met meer dan 30 jaar ervaring in het MKB helpen wij ondernemers bij contracten, transacties, projecten, investeringen en funding. Onze focus ligt daarbij op energie, milieu, innovatie en samenwerking. We hebben een uitgebreid internationaal netwerk, waardoor we ook ondernemers die willen uitbreiden naar het buitenland goed kunnen ondersteunen.

Energie en milieu

De energie- en milieuwetgeving is complex. Ondernemers komen met een veelvoud van vragen bij ons. Vanuit onze ervaring die we sinds 1989 hebben opgebouwd lossen we gezamenlijk hun juridische vraagstukken op. Bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen, investeringen, schadeclaims, toekomstbestendige energie of natuurbescherming.

Innovatie

Het ontwikkelen van nieuwe producten, productieprocessen, diensten, software, opleidingen en andere nieuwe concepten vraagt om geheimhouding en bescherming. Wij helpen MKB ondernemers aan de juiste contracten en begeleiden hen bij het vastleggen van hun octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en/of modellenrecht. Ook voor het ontwerpen van licentiecontracten kunt u bij ons terecht.

Samenwerking

MKB ondernemers die samenwerken doen dat om verschillende redenen. Denk aan verbreden van kennis voor innovatie, inkoopvoordelen, marktontwikkeling, efficiëntie en financiering. Dit brengt ook risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk bij samenwerken vooraf goed de mogelijke partners bij een beoogde samenwerking te analyseren op meerdere aspecten en omstandigheden, waaronder mensenrechten en milieu. Wij verzorgen deze analyse (‘due diligence’ of KYC) waarbij tevens een analyse op mogelijke relaties met criminaliteit, zoals corruptie, witwassen, groenwassen en belastingfraude. Wij begeleiden bij het opstellen van samenwerkingscontracten en het vinden van de juiste samenwerkingspartners.