Privacybeleid

Domus Aegis verwerkt voor haar dienstverlening gegevens van haar klanten.
Persoonsgegevens die daarbij aan de orde zijn worden door ons zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen vanuit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Aan onze klanten duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacyverklaring:

    • het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

    • wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om de voor projecten benodigde persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming van onze klanten is vereist;

    • deze gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

    • wanneer wij deze gegevens delen met derde partijen doen wij dat in afspraak of binnen de vigerende wetgeving om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt en uitsluitend voor het project en het leveren van de overeengekomen dienst;

    • wij nemen altijd passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen;

    • wij respecteren de rechten van onze klanten om aan hen verbonden persoonsgegevens op hun aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

    • wij bewaren klantgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.